Privacy Policy

Personlig data
Personlige data er oplysninger om dig. Når du bruger vores hjemmeside og kontakt os via telefon eller email, samler og behandler vi data. Dette sker f.eks. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, køb en standard, kontakt forespørgselsstedet, udfyld en webformular eller på anden måde bruge vores onlinetjenester.

Personlige data, som du sender via vores hjemmeside, kan indeholde et navn, telefonnummer, nyhedsbreve, emneområde eller e-mail, og vi beder kun om oplysninger, der er relevante for din anmodning.

Sikkerhed
Vi har taget de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine data mod utilsigtet eller ulovlig sletning, offentliggørelse, tab, destruktion, uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller enhver anden ulovlig behandling.

Formål
Vi bruger de data vi indsamler, herunder personlige data, til at gøre vores service bedre og for at sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Periode for opbevaring af data
Vi opbevarer personlige data så længe det er relevant for din anmodning eller hvis det kræves i henhold til loven. Vi sletter dine personlige data, når det ikke længere er nødvendigt. Perioden afhænger af datas art og årsagen til lagring af data.

Videregivelse af data
Data vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke, eller EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) tillader offentliggørelse af generelle kundeoplysninger under ekstraordinære omstændigheder.

Indsigt i ret til at klage
Du har ret til at anmode om adgang til de personlige oplysninger, vi holder og behandler vedrørende dig. Du har også ret til at til enhver tid protestere mod behandling af personoplysninger vedrørende dig. På din anmodning vil vi slette dine personlige data. Hvis du ønsker at have dine personlige data slettet, sletter vi alle data, vi ikke er forpligtet til at holde ved loven.

Kontakt os på kontakt@mundzumund.dk

Klageproces
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af dine personoplysninger. Se kontaktoplysninger og mere om klageproceduren her: www.datatilsynet.dk .